Afbeelding
Foto: ERICVANVUUREN.NL

Kia verkent inzichten in voertuigdata met Ministerie van IenW

Kia Nederland werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een onderzoek waarmee de mogelijkheden worden verkend voor het interpreteren en gebruiken van data die door slimme auto’s worden gegenereerd. De eerste fase van de verkenning is afgerond en heeft waardevolle inzichten opgeleverd.

De nieuwste modellen van Kia zijn rijdende bronnen van waardevolle data, die primair worden gebruikt om Kia-rijders te ondersteunen en inzittenden te beschermen. Als de geanonimiseerde data van duizenden auto's worden samengevoegd, kan deze schat aan informatie ook waardevol zijn voor bijvoorbeeld wegbeheerders, beleidsbepalers, opleiders, gedragswetenschappers en ontwerpers van infrastructuur en laadnetwerken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Kia Nederland een verkennende pilot uitgevoerd. In deze pilot is de data van 4.000 volledig elektrische en slimme Niro's geanalyseerd, waarbij specifiek is gekeken naar twee thema's. Het eerste thema betrof het onderzoeken van het potentieel van geanonimiseerde voertuigdata bij het verhogen van de veiligheid. Het tweede thema betrof de verkenning van de mogelijkheden om op basis van het laadgedrag te analyseren, om daarmee duurzame mobiliteit te kunnen verbeteren.