Afbeelding
Foto: Rudmer Zwerver

Begin met isoleren bij de vloer om comfortabel, gezond én energiezuinig te wonen

Wonen

Ton Willemsen van TONZON vergelijkt de Nederlandse aanpak van woningisolatie met een theemuts. ‘De buitenkant wordt wel geïsoleerd maar de meeste Nederlandse woningen staan nog met blote voeten in de kou. Zonder vloerisolatie gaat de thermostaat omhoog. Daardoor verbruiken veel woningen die op papier goed geïsoleerd zijn (NOM, label A, Energie Neutraal ed.) toch meer energie dan in de norm is berekend.’

Het terugdringen van broeikasgassen kan niet wachten. Bij het klimaat is het allang ‘code zwart’, constateert Ton Willemsen. Het duurt te lang tot in 2050 alle woningen van het aardgas moeten zijn. ‘Wat doen we in de tussentijd met alle woningen die nog niet aan de beurt zijn? De noodzakelijke energietransitie wordt een stuk makkelijker wanneer we er in slagen het gebruik van energie in korte tijd fors terug te brengen. Er ligt een grote, nog onbenutte kans in de bestaande woningvoorraad. De grootste CO2 uitstoot is afkomstig van woningen op de begane grond. Daarvan nemen de 3,8 miljoen koopwoningen het grootste deel voor hun rekening.’

Binnenmilieu

Het is de hoogste tijd voor een inhaalslag voor vloerisolatie, nu nog een blinde vlek in de energietransitie. ‘Bij woningen op de begane grond is vloerisolatie tot nu toe de minst toegepaste isolatiemaatregel. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats wordt de energiebesparing met vloerisolatie te laag ingeschat. In de tweede plaats wordt pas sinds kort ingezien dat het achterwege laten van vloerisolatie vocht- en schimmelproblemen met zich mee kan brengen. Bij een koudere vloer heerst een hogere vochtigheid in de woonkamer, wat nadelig is voor de gezondheid van het binnenmilieu.’ Willemsen verwijst als onderliggende bewijsvoering naar de Routekaart Na-isolatie van TKI Urban Energy. Hierin wordt gesteld: ‘Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te starten met de vloer, vervolgens de gevel en daarna het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is.’

TONZON Vloerisolatie

TONZON pakt de gehele kruipruimte aan inclusief het blokkeren van de verdamping van vocht uit de kruipruimte en het beperken van het warmteverlies. 

Lees meer hierover op:

www.tonzon.nl/vloerisolatie