Afbeelding
Foto:

Burgemeester in de oorlog

Boer Gerben Feitsma van Oebele Vries

Hoe was het voor een NSB’er om burgemeester in oorlogstijd te zijn? Op 1 september 1941 kreeg de gemeente Kollumerland een nationaalsocialist als burgemeester in de persoon van Gerben Feitsma, een hereboer, die eerder raadslid in dezelfde gemeente was geweest voor een andere, democratische, partij. Hoe is hij NSB’er geworden? En hoe gaf hij vorm aan zijn burgemeesterschap? Wat was de rol van zijn veel bekender broer, de beruchte NSB’er mr. J. Feitsma, procureur-generaal bij het Amsterdamse – en tijdelijk ook het Leeuwarder – gerechtshof? Historicus Oebele Vries ontrafelt in deze biografie de levensloop van Feitsma, onderzoekt zijn drijfveren en beschrijft de praktijk van zijn optreden als burgemeester.
Auteur Oebele Vries studeerde geschiedenis met bijvak Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar hij in 1986 promoveerde. Van 1974 tot 1978 was hij als onderzoeker in dienst van ZWO gedetacheerd bij eerst het Frysk Ynstitút van de RUG en daarna het Instituut voor Geschiedenis van de RUG. Sinds 2014 is hij actief Fryske Akademy.