Werkzaamheden aan Windpark Fryslân
Werkzaamheden aan Windpark Fryslân Foto: Windpark Fryslân

Windpark Fryslân krijgt steeds meer vorm

In de zomer van 2021 is het operationeel: het megaproject Windpark Fryslân. Het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. Een windpark van maar liefst 89 turbines van 4,3 MW die op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur gaat produceren. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. En hoewel men al lange tijd aan het project werkt, wordt het nu ook zichtbaar voor de omgeving. Van december tot en met februari legt de aannemer de stroomkabels aan in het IJsselmeer. De kabels die van het transformatorstation naar de windturbines lopen, zijn gemaakt door het bedrijf Twentsche Kabelfabriek (TKF). Guido de Groot is Package Manager Array Cables bij Windpark Fryslân en legt uit hoe zij te werk gaan.

Dat het niet om simpele kabels gaat, moge duidelijk zijn. Het gaat om kabels van maar liefst 15 centimeter dik. Daarnaast zit er een heel proces achter het maken van zo'n kabel. Guido de Groot legt uit: "De kabels worden opgebouwd in laagjes. Eerst worden de aluminium aders gemaakt, samen met de glasvezels. Deze worden vervolgens samen gevlochten en daar gaan verschillende lagen kunststof en staal omheen."

De kabels komen op twee meter diepte in de bodem van het IJsselmeer te liggen en lopen van daaruit naar het transformatorstation. Dat zijn ook behoorlijke lengtes. Het gaat maar liefst om zo'n 92 kilometer kabel.

Wanneer de kabels klaar zijn, worden ze op een transportschip gelegd en naar het IJsselmeer gevaren. Vervolgens gaan de kabels via een ander schip de bodem in en zijn ze klaar om aangesloten te worden op de windturbines. In maart start de aannemer met de opbouw van die windturbines.

Aanleggen van de kabels

Bij het aanleggen van de kabels is ook het Friese bedrijf Gebroeders Kok betrokken. Gebroeders Kok is gespecialiseerd in de verhuur van grondverzetmachines en agrarisch loonwerk. Er zijn namelijk serieuze machines nodig om de kabels op hun plek te krijgen. Jorrit van der Galiën werkt op de planning van het Friese bedrijf en geeft aan enorm trots te zijn op het feit dat ze iets kunnen bijdragen aan het project: "Wij vinden het prachtig dat ons bedrijf kan meewerken aan de bouw van Windpark Fryslân. Het is een echte impuls voor Noord-Nederland. En voor onze medewerkers is het een mooie uitdaging dat ze in hun eigen provincie dit werk kunnen doen."

Kracht van samenwerking

Zo werken er veel partijen met elkaar samen om Windpark Fryslân tot een succes te maken. Vanuit Friesland, maar ook vanuit andere delen in Nederland en zelfs het buitenland. Zo komen de funderingspalen bijvoorbeeld uit Polen en de bladen uit Marokko. De torendelen uit Duitsland worden tijdelijk opgeslagen bij de Alaskahaven in Amsterdam. De rotorbladen en de generator gaan via de Alaskahaven eerst naar Oude Zeug voor assemblage.

Start ecologische monitoring

Windpark Fryslân is ook gestart met de ecologische monitoring van het windpark en het nieuw aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren. Gedurende vijf jaar zullen de adviesbureaus Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga de vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij het eiland en het windpark nauwlettend in de gaten houden.

Werkzaamheden aan Windpark Fryslân
Afbeelding