Afbeelding

Biodiversiteit scoort nog slecht in Fryslân

FRIESLAND – Ruim 2300 mensen in onze provincie zijn actief bezig met de ontwikkeling op het gebied van biodiversiteit, maar het succes ervan ontbreekt. Dat wat er gebeurt, stemt hoopvol. Maar het kan en moet beter, willen we de weidevogels en andere dieren, die er van nature voorkomen, in ons landschap blijven behouden.

“It giet hiel min mei it bioferskaat”, zegt Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie. De federatie heeft vorig jaar samen met adviesbureau Altenburg & Wymenga in opdracht van provincie Fryslân de Friese activiteiten zoveel mogelijk in kaart gebracht. Ze vindt het geweldig dat er veel Friese dorpen, wijken en andere organisaties actief zijn en allerlei activiteiten ontplooien zoals bijvoorbeeld bijenlinten in de bermen. Maar ze stelt ook dat het nog te weinig invloed heeft op bijvoorbeeld de hoeveelheid weidevogels.

Grond opgeofferd voor woonwijken

Het komt volgens haar ook omdat veel landbouwgrond wordt opgeofferd voor het bouwen van woonwijken. “As der húzen komme dan ferdwynt it bioferskaat, dat is spitich genôch sa.” Daarom doen partijen als de Friese milieu Federatie en de provincie Fryslân er van alles aan om mensen te informeren hoe ze eenvoudig zelf iets aan het natuurbehoud kunnen doen. Een tegel uit de tuin halen en er een plant plaatsen bijvoorbeeld. Al moet je er dan wel de goede plant in zetten die past bij de grond. In Friesland is er kleigrond, veengrond en zandgrond en planten groeien niet op alle gronden even goed. “Klaproazen bloeie net op’e klaai, om mar in foarbyld te nimmen”, zegt Froukje.

Pesticiden-lockdown

Het moet haar van het hart dat het verbieden van pesticiden een goede stap zou zijn, maar zover is de overheid nog niet. Friesland telt vele vierkante kilometers landbouwgrond en die grote factor in het geheel werkt over het algemeen – de goede niet te na gesproken – nog niet goed mee. Zolang het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw nog niet verboden is, moet het milieuvriendelijke beleid op andere manieren worden gerealiseerd. Met educatie, bewustwording en met projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld, om de ondernemers uit de landbouwwereld te laten zien dat het ook anders kan.

Plantjes in voor en achtertuin

Maar ook de gewone burgers kunnen met hun tuintjes al veel doen, zoals met het eerder in dit artikel genoemd plantje dat de plek van een tegel in neemt. Op de website van de Friese Milieu Federatie kun je volop tips en trucs vinden welk plantje het beste op welke grondsoort rendeert.

Handige informatie

Bovendien is de milieufederatie op dit moment samen met een andere organisatie een internetplatform aan het ontwikkelen waarop kennis en kunde wordt gedeeld, om elkaar te helpen. Wil je meer weten, dan is een website als www.watzullenwenoubeleven.nl een goede informatiebron, geeft Froukje aan.

Voor jonge kinderen – en daarmee ook hun ouders en leraren – is de website https://www.ivn.nl/provincies/friesland een uitstekende bron. Je kunt er leuke, leerzame activiteiten en inspiratie opdoen in het kader van de bewustwording. Ook ontdek je er welke kleine dingen je zelf al kunt doen voor uiteindelijk het grote geheel.

"Wy hoopje en dogge ús best om derfoar te soargjen dat lânbou-organisaasjes ek oanskowe by it platfoarm dat wy oan it meitsjen binne”, zegt Froukje. Zolang de wetgeving niet streng wordt, zal het milieuvriendelijke besef bij de mensen via educatie gerealiseerd moeten worden. Kijk ook gerust eens op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.