Arjan van der Bok als badmintonner
Arjan van der Bok als badmintonner Foto: Herbert Hiert

De sporter en zijn club

In de sport-light: Arjan van der Bok

“Dit aanbod maakt de club bijzonder," zegt Arjan. “De gymnastiek levert het grootste aandeel leden.” Opmerkelijk is dat de vereniging wordt gerund door een vierkoppig bestuur, zonder echte voorzitter. Arjan: “Die zoeken we nog. We werken met aanspreekpunten voor de sporten. Ik ben zelf verantwoordelijk voor volleybal en badminton.” Vooralsnog werkt dit naar behoren, maar de bestuursleden moeten als vrijwilliger schipperen tussen de inzet voor de club en dagelijkse andere werkzaamheden. “De vereniging blijft draaien op een vaste brede basis die voor stabiliteit zorgt.”

Badminton

Arjan onderkent de veranderingen in deelname aan het verenigingsleven en dat het lastig is het ledental op peil te houden. “De jeugd proberen we te interesseren via scholen en clinics. Het is vooral niet eenvoudig trainers te vinden én te houden voor de diverse onderdelen. We blijven in gesprek met andere verenigingen en ook binnen SRGO om ervaringen uit te wisselen.” Zelf rolde Arjan in het badminton, omdat zijn vrouw al eerder actief was in deze tak van sport. En hij is intussen enthousiast en spelend lid van de groep van ruim dertig badmintonners. “Het is intensief en het komt aan op snelheid en techniek. We kunnen in deze coronatijd spelen door rekening te houden met een goede veldverdeling tussen jeugd en senioren.” Hij neemt het imago van campingsport snel weg en hij daagt dan ook iedereen uit om het zelf te beleven! Juist in een tijd dat bewegen steeds belangrijker wordt.

Toekomst vereniging

“We blijven per sport bekijken of het rendabel blijft. Bij circa tien leden bereiken we de kritische ondergrens, gelet op de kosten van trainers, materiaal en zaalhuur. Maar trekken er niet direct de stekker uit. Bij badminton laten we de jeugd instromen bij de senioren, zodat de motivatie blijft en de overstap minder groot is”. Een mooie opsteker en stabiele factor binnen de club is elk jaar de avond-driedaagse, die richting vijftigste editie gaat en open staat voor iedereen.

Door Joop van der Laan