De bouw van Windpark Fryslân
De bouw van Windpark Fryslân

Windpark Fryslân bijna draaiende

Een mega windpark van maar liefst 89 windturbines die in totaal 382,7 MW groene stroom opbrengen. Dit komt overeen met de consumptie van ongeveer 500.000 huishoudens. Een CO2 besparing van circa 800.000 ton per jaar: Windpark Fryslân zorgt de komende jaren voor een frisse wind bij het opwekken van groene stroom. Projectdirecteur Anne de Grootpraat ons bij over het project.

Anne de Groot is projectdirecteur sinds 2008. Toen is ook het idee ontstaan om een groot windpark te realiseren. De Groot zag dat er veel vraag was naar windenergie, maar dat niet iedereen zit te springen om een windmolen voor de deur te hebben. Slagschaduw en geluid is namelijk altijd een discussiepunt bij het opzetten van een windpark. Daarop begon het brainstormen: 'Hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen en het, gezien alle belangen, zo goed mogelijk doen. Oftewel: zo minmogelijk nadelen voor natuur, uitzicht, vorm en leefomstandigheden. Daarop kwam het uitdagende idee om een windpark in het IJsselmeer te realiseren.

Samenwerking

Windpark Fryslân wordt gebouwd door aannemersconsortium Zuiderzeewind. Het consortium bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord. Gedurende het project werken ze met veel Friese partijen samen, waardoor ook het Friese bedrijfsleven meeprofiteert van het nieuwe windpark.

Volgens de Groot is dat ook direct het meest bijzondere geweest aan het project: "We wilden echt dat het windpark van en voor Friesland is. We hebben in 2019 bijvoorbeeld een bedrijvendag georganiseerd, waarbij meer dan 100 bedrijven uit Friesland aanwezig waren. Hierbij was de insteek: meld je aan en kijk wat je kunt doen in de aanbesteding. Het feit dat zelfs de provincie Fryslân aandeelhouder geworden is, geeft ons enorm veel voldoening".

Omgevingsfonds

Volgens de Groot is de samenwerking met Friese bedrijven niet het enige voordeel van het windpark. Ook is met de gemeente afgesproken dat er een omgevingsfonds komt voor de mensen die wonen langs de IJsselmeerkust en te maken krijgen met het windpark. In het omgevingsfonds wordt 720.000 euro per jaar gestort. In 20 jaar komt dat neer op meer dan 14 miljoen euro. Het omgevingsfonds wordt beheerd door een onafhankelijk bestuur en mensen uit de omgeving kunnen dit geld gebruiken om projecten in te dienen voor de Friese kustregio. Op deze manier wil het windpark ook fysiek iets teruggeven aan de mensen. Dat is volgens de Groot erg waardevol.

Trots

De Groot kijkt met trots terug op het afgelopen jaar: "Het was een heel bijzonder jaar. Zeker in corona-tijd was het heel spannend hoe het zou gaan met het produceren van de verschillende onderdelen en de situatie van onze werknemers. Tot onze verbazing hebben we bijna geen vertraging gehad en loopt alles op schema".

Op de vraag waar de Groot het meest trots op is, vertelt hij: "Het totaalplaatje. Ik besef ook wel dat een windpark niet iets is waar iedereen om zit te juichen, maar de manier waarop we dit gedaan hebben is echt optimaal. Tijdens de ontwikkeling hebben we met verschillende partijen en de omgeving gesproken en geluisterd naar wat er leeft. En dat doen we nog steeds. Verder ben ik trots op een provincie die meedoet en het omgevingsfonds. Op technisch vlak en communicatief loopt ook alles erg goed. Dat is gewoon geweldig om te zien".

Planning

De werkzaamheden lopen op schema en het voorbereidende werk is bijna klaar: "Op dit moment werken we aan de funderingen. Er zijn al 60 funderingen geïnstalleerd. De funderingen zijn ijzeren palen met een doorsnede van 4,5 meter die in de bodem worden geheid. We verwachten de overige 29 in anderhalve maand te installeren. Rondom de kerst leggen we de kabels onder water aan naar de funderingen. En de windturbines worden in het voorjaar van 2021 opgebouwd. Dan gaat het hard en wordt het echt zichtbaar voor de mensen. Vanaf de zomer van 2021 is het windpark operationeel".

De bouw van Windpark Fryslân