Bij Woonboxx28 in Lemmer hebben ze leveringsproblemen gehad
Bij Woonboxx28 in Lemmer hebben ze leveringsproblemen gehad

Steeds drukker in Friese meubelzaken

FRIESELAND - De wereldwijde coronacrisis heeft een behoorlijke impact. Woonmeubelfabrikanten en interieurbouwers in Nederland hebben het in deze periode zwaar te verduren. De Centrale Bond van Meubelfabrikanten heeft dit onderzocht en 40 % van de leden die hebben gereageerd op hun enquête verwacht dat de uitbraak van het virus negatieve effecten zal hebben. Het leveren van producten uit China heeft lange tijd stilgestaan maar komt langzamerhand weer op gang. Maar wat betekent dit voor de meubelverkoper in Friesland?

40% verwacht problemen

De Centrale Bond van Meubelfabrikanten en Interieurbouwers in Nederland heeft in februari vermeld dat 60% van de leden geen problemen verwachten en ze ook niet ondergaan. De mensen die dit aangaven vulden de enquête verder niet in. 30% van de bedrijven geeft aan nog geen problemen te hebben, maar dit wel te verwachten binnen afzienbare tijd en 10 % geeft aan al problemen ervaren te hebben.

RondOm Vandaag onderzocht hoe Friese meubelverkopers dit ervaren.

Woonboxx 28 uit Lemmer heeft leveringsproblemen gehad

Zo geeft Andries van Woonboxx 28 uit Lemmer aan problemen gehad te hebben met levering vanuit China. Sinds het virus in december 2019 uitbrak in China ligt levering stil “Om heel eerlijk te zijn ben ik wel winst misgelopen, als je iets niet hebt kan je het ook niet verkopen.’’ Naast deze problemen merkt Andries wel dat de lockdown net begon het een hele rustige periode was. Nu begint het wel steeds meer te draaien.

'In het begin was het rustiger'

Klaas de Wrede van woonoutlet De Wrede ondervindt ook problemen. Gelukkig zonder dat hij met extreme consequenties geconfronteerd is ‘’Aan het begin van de coronacrisis werd het veel rustiger dan voor het virus uitbrak, maar dat begint sinds afgelopen twee weken alweer te lopen. Klanten die langskomen zijn nu ook serieuzer,’’ vertelt Klaas. In verhouding wordt er veel meer verkocht.

Ook meubels uit Europa hebben
vertraging

Klaas ervoer ook enkele problemen met levering: “Uit China waren sommige stoffen niet leverbaar en normaal krijgen we meubelen uit België. Doordat dit land nu helemaal dicht zit heeft de levering wel vier tot vijf weken vertraging opgelopen. De Duitse en Nederlandse fabrieken hebben op zich helemaal geen problemen met leveringen.’’ Sommigen leverden zelfs sneller omdat er nu veel minder verkocht wordt, aldus de meubelverkoper.

Nog veel onduidelijkheid

Er is nog onduidelijkheid over de toekomst van de meubelzaken. Men verwacht dat het wel goed moet komen, maar de impact van de coronacrisis is duidelijk merkbaar. Voor nu blijkt het coronavirus nog niet funest voor de meubelverkopers uit Friesland. Door lokale ondernemers te steunen en meubels aan te schaffen bij plaatselijke winkels kunt u ook de Friese meubelzaken helpen. Zo zorgt u ervoor dat zij ook na de coronacrisis blijven bestaan. Wees loyaal, shop lokaal.

Afbeelding