Al 25 jaar zet Freek Offeringa zich met hart en ziel in om mensen mentaal te helpen in welke vorm van persoonlijk leed dan ook.
Al 25 jaar zet Freek Offeringa zich met hart en ziel in om mensen mentaal te helpen in welke vorm van persoonlijk leed dan ook.

CoachingBoost in Corona tijd!

Door de coronacrisis en alle maatregelen ertegen voelen veel mensen zich mentaal unheimisch. Coach en psycholoog Freek Offeringa uit Drachten zet zich al 25 jaar met hart en ziel in om mensen mentaal te helpen in welke vorm van persoonlijk leed dan ook. Zijn coachingspraktijk mag met een aantal genomen maatregelen open zijn. Maar hij biedt ook hulp via videobeeldbellen. Als coach kan hij mensen handreikingen bieden om hun mentale weerstand te versterken.

Crisis en stress

Niet iedereen raakt gestresst door de coronacrisis, maar we moeten de gevolgen die het virus en de maatregelen ertegen op onze mentale gezondheid hebben niet onderschatten, is de mening van coach en psycholoog Freek Offeringa uit Drachten. Met als gevolg veel stressklachten, slaapproblemen, angstklachten, somberheid, maar ook dat relaties onder druk komen te staan. Toekomstzorgen nemen zienderogen toe en ook angst voor het onbekende, het ongewisse maakt dat veel mensen zich psychisch erg unheimisch voelen in deze crisistijd. Ook het verlies van bestaanszekerheid door de grote economische gevolgen van corona, of de angst om geïnfecteerd te raken als je tot de risicogroep hoort, kan gevolgen hebben voor je gezondheid.

Mensen in de frontlinie

Vooral de mensen die in de frontlinie werken hebben te maken met lange werkdagen. Leven met een buitengewoon hoge werkdrukbelasting, wat veel vraagt veel van hun psychische rekbaarheid. Deze groep heeft als geen ander behoefte aan mentale boost, een coaching peptalk. En dat ze worden gehoord, maar ook woord en wederwoord ontvangen als positieve boost.

Coachingspraktijk open

In wat er nu speelt en hoe de toekomst er gaat uitzien weet niemand. Freek Offeringa zet zich maximaal in om mensen mentaal terzijde te staan. De coachingspraktijk mag open volgens de gestelde richtlijnen van het RIVM. Daarvoor zijn passende maatregelen genomen voor face tot face gesprekken. Ook is gezorgd voor een veilige mogelijkheid van videobeeldbellen, die voldoet aan de AVG gestelde voorwaarden. Dus mensen kunnen met een gerust hart een afspraak maken. Face to face of op afstand door videobeeldbellen. Dit laatste gaat op een eenvoudige manier. Mensen krijgen in de e-mail een uitnodiging toegestuurd. Ze hoeven alleen maar de link aan te klikken en de verbinding is tot stand gebracht. Er hoeft geen aparte software te worden geïnstalleerd. Contact leggen met coach Freek kan simpelweg met de smartphone. Ze hoeven alleen maar op de website de WhatsApp button aan te klikken en een afspraak aan te vragen. Een eerste afspraak is al binnen een paar dagen gemaakt.

25 jaar ervaring

Al 25 jaar zet Freek Offeringa zich met hart en ziel in om mensen mentaal te helpen in welke vorm van persoonlijk leed dan ook. Hij is iemand die zelf weet wat het is om staande te blijven in moeilijke tijden door een aantal levenservaringen die hij zelf in het leven heeft meegemaakt. Als mens heeft hij diverse levenscrisissen het hoofd moeten bieden en steeds weer wegen gevonden om door te gaan.

Deze tijd van het coronavirus raakt diep in ons bestaans- en leefzekerheid. Als levenscoach kan Freek Offeringa mensen handreikingen bieden om hun mentale weerstand te versterken. Of handvatten te geven hoe om te gaan met wat er psychisch speelt in deze onzekere tijd.

Meer informatie leest u op

www.spreekmetfreek.nl