Afbeelding

Cultuur en corona

Al heel lang weten we dat maart vaak zijn staart roert en april meestal doet wat hij wil maar dat vreemde Chinese coronavogels in mei hun bijzondere ei proberen te slijten is, zeker voor mij, zeer verrassend.

Ook in de wereld van kunst en cultuur wil iedere artiest graag zijn eieren kwijt. Kunstenaars, musici en iedere andere cultuurartiesten zouden heel graag zijn of haar met liefde gemaakte kunstproduct aan de wereld tonen. Cultuur in al zijn vormen, is het kloppend hart van onze samenleving, het bloed dat jong en oud van de broodnodige zuurstof voorziet. Zonder een gezonde, levende en prikkelende cultuur zijn wij robots in een ten dode opgeschreven aarde. De coronacrisis treft ons allemaal. Het gehele bedrijfsleven, maar in het bijzonder de horeca en het culturele leven.

Ondanks de prima hulp van het rijk is de beste remedie, het zo snel mogelijk openen van die bedrijven waar dat mogelijk is. Open vooral eerst de kleinere bedrijven met zijn gezellige terrassen en culturele activiteiten. Steeds meer horecabedrijven laten cultuur en culinair samen smelten. Meer ruimte voor de ondernemers en meer ruimte voor de broodnodige ontmoeting tussen mensen. Maar laten we dan vooral ook de grote en brede groep ‘cultuurmakers’ niet vergeten.

Hoewel de grote theaters, bioscoopreuzen, musea en andere vaak gesubsidieerde gezelschappen zeker onze steun verdienen, hebben de kleinere, zelfstandige culturele bedrijfjes het vooral erg moeilijk. Beeldend kunstenaars die hun exposities uitgesteld zien worden, galeries die gesloten zijn en de vele kunstmarkten die niet door kunnen gaan dreigen de kunstenaars bijna te laten omvallen. Musici die noodgedwongen thuis zitten zonder concerten en contact met het publiek en zonder leerlingen om hun talent door te geven. Veel culturele ZZP-ers, hoe creatief ook, dreigen het loodje te leggen.

Nieuwe initiatieven zoals het een paar maanden geleden geopende Souterrain Theater in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden en huiskamertheater “De Wier” in Koarnjum hebben het erg moeilijk. Erg veel culturele activiteiten in allerlei kleine theatertjes, kerkjes, buurthuizen, de open lucht voorstellingen die toch samen het kloppend culturele hart van Fryslân vormen, dreigen een hartstilstand te krijgen. Hier ligt zeker een taak voor de provincie en de gemeentes om deze kleine ZZP-ers meer aandacht en steun te verlenen. Geef ze lucht, ruimte en financiële armslag. Het hoeft niet altijd alleen met subsidies, maar het kan ook via allerlei belastingmaatregelen of tijdelijke kwijtschelding ervan. Naast de horeca verdienen ook deze cultuurmakers onze volledige steun. Stil zitten is niets voor onze artiesten en ze zetten zich dan nu ook al volledig in om bijvoorbeeld buiten bij zorgcentra onze oudere medemens vaak kosteloos een muzikaal steuntje in de rug te geven. (www.artconnectionexpo.nl bij Art Nieuws).

Rijk, provincie en gemeentes gebruik alle middelen om de kunst- en cultuurwereld opdrachten te geven om er later samen van te genieten.

Afbeelding