Logopodie Friesland vertelt:
Wij zijn wij?

Logopedie Friesland is een samenwerkingsverband van de Logopedische Maatschap Kingma/Wijnstra, van der Velden Logopedie en Logopediepraktijk Heerenveen.


Onze vestigingen zijn verspreid door heel Friesland, de vestigingen zijn lokaal en kleinschalig.

Dit houdt in dat wij voor veel mensen goed beschikbaar en bereikbaar zijn. Binnen Logopedie Friesland werken 5 logopedisten. Alle logopedisten zijn kwaliteitsgeregistreerd en werken volgens de meest recente richtlijnen.

We hebben naast de basiskennis ook aanvullende kennis over logopedie bij: Meertaligheid, vroegbehandeling (0-4 jaar), preverbale logopedie, sociale vaardigheidstraining, oromyofunctionele therapie (OMFT), multidisciplinair observatie, diagnostiek en behandeling, ‘Kindteam’ Heerenveen, adviesering aan leerkrachten en docenten in het onderwijs, preventieve logopedie, beginnende geletterdheid, articulatiestoornissen (o.a. methapon, hodsen & paden)