Afbeelding
Foto:

De Skulp: Een warm welkom en een veilige plek voor mensen met kanker

Per jaar horen circa 4500 inwoners in Friesland, dat zij kanker hebben. Als jou dat overkomt, kun je terecht bij een ziekenhuis in de regio voor een medische behandeling. De diagnose kanker verandert veel in het leven van jou en je naasten. Alles wat vanzelfsprekend leek, is plotseling onzeker.


Gelukkig genezen er steeds meer mensen van kanker. Helaas is het vaak lastig om de draad weer op te pakken, als de behandeling achter de rug is. En als genezing niet meer mogelijk is, breekt een nieuwe fase aan waarin afscheid en afronding van het leven centraal staan.
De Skulp wil naast een warm welkom en veilige prettige plek, vooral ondersteuning bieden aan iedereen in Fryslân, die te maken krijgt met kanker. Ook partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn van harte welkom bij onze activiteiten. De gastvrouwen/-mannen van De Skulp doen dit door, naast het bieden van een luisterend oor, het organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten en een wekelijks SkulpCafé voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten.

Elke vrijdag is er een SkulpCafé in Heerenveen: 9.30 – 12.00 uur en elke woensdag is er een SkulpCafé in Drachten: 14.00 – 16.30 uur.