Ondertekening van de beheerovereenkomst Fries Museum met het KFG (Koninklijk Fries Genootschap) v.l.n.r. Joop Koopmans, voorzitter KFG. Kris Callens, directeur Fries Museum en Ritske Mud, secretaris KFG
Ondertekening van de beheerovereenkomst Fries Museum met het KFG (Koninklijk Fries Genootschap) v.l.n.r. Joop Koopmans, voorzitter KFG. Kris Callens, directeur Fries Museum en Ritske Mud, secretaris KFG Foto: Marieke Balk Fotografie

Drempel voor tonen Friese topstukken flink verlaagd

Cultuur

LEEUWARDEN - Meer dan 50.000 voorwerpen telt de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap. Deze grote en belangrijke collectie wordt voor het Genootschap door het Fries Museum beheerd. Beide instellingen moedigen andere musea aan gebruik te maken van de collectie, maar vanwege kwesties rond aansprakelijkheid bleek dit in de praktijk vaak lastig. Daar is nu verandering in gekomen: het Fries Museum en het Koninklijk Fries Genootschap hebben een sterk vereenvoudigde overeenkomst afgesloten, die het voor andere musea makkelijker maakt om objecten uit de collectie van het KFG te lenen. 

Het Fries Museum en zijn grondlegger, het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, hebben nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van de collectie. De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst, die op woensdag 27 juli is ondertekend.

De collectie van het Genootschap bestaat uit meer dan 50.000 voorwerpen en maakt daarmee ruim 26% uit van de totale collectie van het Fries Museum. Belangrijker nog is de hoge kwaliteit: het grootste deel van de vaste opstelling en belangrijke delen van tijdelijke tentoonstellingen van het museum worden gevormd door de topstukken uit de collectie van het Genootschap.

Andere musea kunnen bruiklenen uit de collectie aanvragen bij het Fries Museum. Dat gebeurt ook op grote schaal: het museum heeft aan meer dan 100 locaties (waarvan 88 in Fryslân) ruim 700 objecten van het genootschap uitgeleend. Er was echter wel een forse drempel: de oude overeenkomst tussen genootschap en Museum was gebaseerd op de oude landelijke praktijk waarbij iedere bruikleennemer volledig aansprakelijk was voor de volle vervangingswaarde van de te lenen voorwerpen. Verzekeringspremies liepen hierdoor hoog op.

Een commissie van musea, waaronder het Fries Museum, werkte daarom aan het vereenvoudigen en standaardiseren van het bruikleenverkeer. Dit resulteerde in 2018 in de landelijke vaststelling van de Code Bruikleenverkeer. Uitgangspunten zijn onder andere dat de bruikleennemer op professionele wijze volgens museale standaarden omgaat met het bruikleen (veiligheid, behoud en beheer goed geregeld) en de bruikleengever goed informeert, dat beide partijen kunnen uitgaan van wederzijds vertrouwen, meedenken over beperken van risico’s en kosten en dat aansprakelijkheid van de bruikleennemer wordt beperkt tot herstelbare schade.

Bij het Koninklijk Fries Genootschap leefde ook een sterke wens de drempel voor het uitlenen van objecten uit de eigen collectie te verlagen. Daarom zijn deze uitgangspunten nu verwerkt in de beheerovereenkomst tussen het Koninklijk Fries Genootschap en het Fries Museum.
Deze gunstiger voorwaarden kan het Fries Museum nu ook aanbieden aan instellingen die voorwerpen van het Koninklijk Fries Genootschap in bruikleen hebben of willen gaan nemen. Hierdoor wordt dat eenvoudiger en goedkoper en wordt de rijke collectie van het Genootschap nog beter zichtbaar.

Het Koninklijk Fries Genootschap heeft vanaf de oprichting in 1827 een cruciale rol gespeeld in het behoud en beheer van erfgoed in Fryslân. Het bouwde een formidabele verzameling kunst en erfgoed op. In 1877 werd daarmee een tentoonstelling ingericht, die zo succesvol was dat het Genootschap besloot om een eigen Fries Museum te realiseren. Dat opende de deuren in 1881 en bleef tot 1970 onder het bestuur van het Genootschap staan. Sindsdien is het Fries Museum een zelfstandige stichting, die de collectie als bruikleen van het Genootschap beheert en presenteert. Het Fries Museum is zich nog altijd zeer bewust van zijn roots in het Koninklijk Fries Genootschap.

!
Afbeelding
RondOm’s Vriendenboekje: Thijs van Beijeren Persoonlijke verhalen 3 uur geleden
Afbeelding
Looft den Heer is al 125 jaar het muziekkorps van en voor Garyp Cultuur 19 uur geleden
Afbeelding
Zes bijzondere boekentips over rouw Boek van de week 21 uur geleden
Afbeelding
Column Melissa: Ik ben het frame van ‘verwende’ millenial meer dan zat Column 1 okt, 12:00
Afbeelding
Column Siegrid Schuitmaker: De knop om; starten met een gezonde leefstijl, hoe doe je dat? Column 30 sep, 15:00
Afbeelding
OG Capitals wil samen strijden om de prijzen: We willen stappen maken, maar dan wel op een gezonde manier en vooral met oog voor eigen jeugd Sport 30 sep, 12:00
Afbeelding
NHL Stenden maakt het leuker en makkelijker om herbruikbare waterfles te vullen Educatie 30 sep, 10:00
Afbeelding
Ellen over het Volwassencollege: “Ik heb na een heel fijn schooljaar mijn droombaan als doktersassistente gekregen” Educatie 30 sep, 08:00