Afbeelding
Foto: Foto's: GreenInclusive

CO2-toeslag voor hennepteelt

Zakelijk

FRIESLAND - In 2023 ontvangen agrariërs die samen met GreenInclusive vezelhennep telen een CO2-toeslag. GreenInclusive is hiermee de eerste partij ter wereld die agrariërs een CO2-toeslag gaat vergoeden voor het telen van natuurlijke grondstoffen waarvan biobased bouwproducten worden gemaakt.

“Middels onze CO2-propositie, die inmiddels is goedgekeurd en vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK)*, zijn we in staat om in de waardeketen die we ontwikkeld hebben, CO2 vast te leggen,” aldus Marthijs Roorda, oprichter en algemeen directeur van GreenInclusive. “Dat betekent dat we eind 2023 CO2-certificaten op de markt gaan brengen. Vooruitlopend op die verkoop willen we agrariërs, die een belangrijke schakel vormen in de keten, de zekerheid geven van een extra financiële vergoeding.” 

Gecontracteerde telers krijgen in 2023 een CO2-toeslag van €25 per ton droge stof. In de praktijk zal deze toeslag variëren van €175 tot €275 extra inkomsten per hectare, bij respectievelijk 7 ton en 11 ton droge stofopbrengst per hectare. Roorda vervolgt: “Vanwege de stijgende vraag naar duurzame bouwproducten, verwachten we dat we deze CO2-toeslag in de toekomst fors kunnen verhogen.” 


Vergoeding

Agrariërs kunnen via GreenInclusive meerjarige teeltcontracten afsluiten om op deze wijze inkomstenzekerheid te verkrijgen. Ze ontvangen een vergoeding van €120 per ton droge stof en een bonus van €1000 voor 10 hectare of meer. Daarnaast heeft vezelhennep in het nieuwe GLB een goede positie gekregen. Met vezelhennep ontvang je per hectare een hoog aantal punten en waarde voor de eco-regeling, die waarde vertaalt zich in een aanvullende financiële premie.

Biobased bouwproducten

De vezelhennep wordt verwerkt tot biobased bouwproducten, waaronder isolatiematten waarmee bestaande en nieuwe huizen duurzaam kunnen worden geïsoleerd. “Met de gehele regionale keten dragen we bij aan (sociale) werkgelegenheid, de grote maatschappelijke isolatieopgave en het vastleggen van CO2. Met onze producten die we van natuurlijke grondstoffen maken, voorkomen we ook het gebruik van fossiele grondstoffen uit het buitenland,” aldus Roorda.


CO2-certificaten

GreenInclusive heeft zelf fors geïnvesteerd en een unieke methodologie ontwikkeld die in verschillende commissies is getoetst binnen de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK)*. GreenInclusive is als enige Nederlandse partij bevoegd om de CO2 die zij opslaat in haar waardeketen te vermarkten door middel van de zogenoemde CO2-certificaten. Het doel van GreenInclusive is altijd geweest om een model te ontwikkelen dat bijdraagt aan de doelen van het klimaat- en grondstoffenakkoord en tegelijkertijd zorgt voor een stabiel en aanvullend inkomen voor agrariërs in Nederland. 

Afbeelding
Laatste kans gratis HPV-vaccinatie jongvolwassenen in Fryslân Zorg & Welzijn 2 jun., 12:00
Afbeelding
Outdoor Oudehaske verrast bezoekers met nieuwe activiteiten dankzij jonge ondernemer Sport 2 jun., 08:00
Afbeelding
Kinderen zoeken naar bootsmannetjes en schaatsenrijders Natuur 1 jun., 18:00
Afbeelding
Fryske Tsjinst: Wa is God foar dy? Samenleving 1 jun., 15:00
Afbeelding
Vaar mee en beleef Sail Den Helder 2023 op zijn best! Evenement 1 jun., 12:00
Afbeelding
Opname bij Geldmaat automaten blijft gratis voor particulieren Samenleving 1 jun., 10:22
Afbeelding
Eis OM: vier maanden voorwaardelijke celstraf voor niet inroepen van hulp bij overlijden Lisette Elzinga Politie 1 jun., 08:00
Afbeelding
'Boeren melden zich voor problemen mentale gezondheid' Zorg & Welzijn 31 mei, 15:00