Afbeelding
Foto: Provincie Fryslân

Noordelijk mkb heeft kansen voor groei door interregionale samenwerking en internationale focus

Samenleving

FRIESLAND - De innovatiemonitor onthult opvallende patronen in interregionale samenwerking, betrokkenheid en oriëntatie. Het noordelijke mkb zoekt samenwerkingen vooral dicht bij huis. Ondernemers gaan niet snel naar een andere noordelijke provincie en gaan beperkt over de landsgrens.

Uit de jaarlijkse innovatiemonitor, opgesteld door economen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), blijkt dat het noordelijke mkb actief is in samenwerking en betrokkenheid over regiogrenzen heen. Toch benadrukt universitair hoofddocent Thijs Broekhuizen, coördinator van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, de potentie voor verdere ontwikkeling: “Om de innovatiekracht van het noordelijke mkb volledig te benutten, is het cruciaal om meer internationale focus te leggen en grensoverschrijdende kansen actief te omarmen. Zo versterken we onze profilering als regio binnen Europa.”

Provinciegrenzen over voor hoogwaardige kennis

Het rapport onthult dat het noordelijke mkb graag samenwerkt met kennisinstellingen uit andere noordelijke provincies voor innovatie en kennisdeling. Samenwerkingen met concurrenten en bedrijven uit andere bedrijfstakken vinden vaak plaats binnen Nederland, maar weer niet in de noordelijke provincies. Binnen de provincie wordt wel samenwerking gezocht met adviesbureaus. Daar lijkt gemak en toegankelijkheid een belangrijke rol te spelen. Van internationale samenwerking is nog weinig sprake. Slechts een klein percentage van de samenwerkende mkb’ers gaat internationale verbindingen aan, waarbij ongeveer 12% samenwerkt met buitenlandse klanten. De internationale betrokkenheid wordt vooral gezocht als het deuren naar nieuwe markten opent.

Het belang van innovatienetwerken

Er is onderzocht wat de betrokkenheid bij innovatienetwerken als Energy Valley, Healthy Aging Netwerk en Water Alliance, innovatie(test)omgevingen als Entrance, Wetsus en de Healthy Aging Campus en incubators/accelerators als Ondernemersfabriek Drenthe, VentureLab North en de Business Generator Groningen is. Het rapport wijst uit dat interregionale betrokkenheid het sterkst is bij innovatienetwerken waar mkb’ers bereid zijn om over de provinciale grens heen te gaan. Ook al is Groningen over de hele linie de meest gekozen locatie, de mkb’ers kiezen er meestal voor om dit soort innovatienetwerken te bezoeken binnen hun eigen provincie.

Beperkte internationale focus

Wat betreft interregionale oriëntatie richt het noordelijke mkb zich voornamelijk op de levering van haar producten en diensten op lokaal niveau (32%) en nationaal niveau (40%). Slechts een klein deel is actief op Europees (16%) en wereldwijd niveau (12%). Opmerkelijk is dat mkb’ers die internationaal gericht zijn, vaak sterk betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling, maar dit vertaalt zich niet noodzakelijk naar hogere winstmarges.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum VinCi van RUG en het SNN. Deze samenwerking is in 2016 gestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Drenthe, Fryslân en Groningen in kaart te brengen en te analyseren.

Afbeelding
FMF leidt Friezen op tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie Duurzaamheid 2 mrt, 12:00
Afbeelding
Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Fries zit een Supporter van Schoon Natuur 1 mrt, 08:00
Afbeelding
Meer dan 30.000 vrijwilligers de straat op voor meer buitenspelen Samenleving 29 feb, 12:00
Afbeelding
Meer dan 500 Friese katten raakten vermist in 2023 Natuur 28 feb, 18:00
Afbeelding
9 van de 18 Friese gemeenten verhoogden toeristenbelasting Samenleving 27 feb, 12:00
Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 27 feb, 08:00
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 26 feb, 18:00
Afbeelding
Naar een betekenisvolle Matthäus Passion Cultuur 26 feb, 15:00