Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland
Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland Foto: Gemeente Smallingerland

Column burgemeester: Foar de minsken yn en rûnom Drachten

Column

Ook 2021 was weer een bewogen jaar. Hoogte- en dieptepunten wisselden elkaar af. Een hoogtepunt vind ik dat de mienskip ook in deze moeilijke tijden in staat is om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zoals bij de bestrijding van het coronavirus.

Een mooi voorbeeld van deze eigen verantwoordelijkheid hebben we gezien in Aldegea. Het maatschappelijke leven in het dorp was vrijwillig en volledig stilgelegd na een corona uitbraak op de basisschool. Daarop gingen ook de verenigingen en het dorpshuis in de pauzestand. De vrijwillige lockdown in Aldegea staat ons allen op het netvlies, dit trok zelfs de nationale en internationale aandacht. Zo heb ik in die week een interview gegeven voor het Belgische radioprogramma ‘De Ochtenden”.

Ik heb respect voor onze ondernemers die in deze zware tijden er alles aan doen om binnen de mogelijkheden hun bedrijf in stand te houden. Maar ook de brand bij snoepfabriek Continental Candy op het industrieterrein aan de Bolder en de noodlottige brand aan de Berglaan waarbij een inwoner van onze gemeenschap om het leven is gekomen.

Ook in 2022 gaan we door met het realiseren van mooie dingen. We werken verder aan de bouw van het nieuwe zwembad De Welle. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk onze baantjes trekken maar daarvoor moeten we wachten tot het voorjaar van 2024. Wil u toch sportief bezig zijn, de nieuwbouw van sporthal de Drait gaat los in het voorjaar van 2022.

Half november van dit jaar is gestart met de bouw van de schoollocatie van ROC Friese Poort op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Hiermee wordt de eerste complete MBO-schoollocatie voor volwassenenonderwijs binnen de ziekenhuismuren in Nederland een feit. Hier ben ik ongelofelijk trots op!

We konden dit jaar ook een nieuwe Ereburger begroeten in ons midden. Zoals de traditie voorschrijft wordt de naam van Ietsje Hofstra in het ereboek der gemeente Smallingerland bijgeschreven. Ik vind dat mevrouw Hofstra hiermee de waardering en erkentelijkheid krijgt voor haar verdiensten voor de gemeenschap, zoals onder andere het in stand houden van het voormalige Karmelklooster.

Ik winskje jo in protte sûnens en lok ta yn it nije jier.

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland

Afbeelding
Geluksmoment op Nationale Donutdag Evenement 4 minuten geleden
Afbeelding
Boeren houden koeien binnen: protest tegen stikstofbeleid Samenleving 1 uur geleden
Afbeelding
Visser Plant Boomkwekerij/Plantencentrum Wonen 2 uur geleden
Afbeelding
Verzorgingsproducten gezocht voor Weggeefkast Bibliotheek Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Cybercriminaliteit in Friesland neemt af met 22,8% Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Column Melissa Wijnja: dit is wat ik vind van ‘cancel culture’ Column 20 uur geleden
Afbeelding
24 mei verschijnt bij uitgeverij Noordboek Klooster Claercamppad: Wandel- en Fietsroutes door de Friese Waddendelta Algemeen 23 mei, 12:25
Afbeelding
Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetstezwaag: speciale rondleidingen Recreatie & Ontspanning 23 mei, 10:00